Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Slovenská Nová Ves

MAVOS s.r.o

Malá vodárenská spoločnosť(MAVOS)

  

Spoločnosť vznikla 18.8.2006 zápisom do obchodného registra a predmetom činnosti je:

  • zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti
  • prevádzkovanie verejných vodovodov III. Kategórie
  • výroba a dodávka pitnej a úžitkovej vody.

Spoločnosť založili a spoločníkmi sú tri obce Voderady, Slovenská Nová Ves (SNV) a Pavlice. Zastúpenie je delené na základe výšky vkladu každého spoločníka, kde obec Voderady má 58%, obec SNV 20% a obec Pavlice 22%.

Spoločnosť na základe nájomnej zmluvy v súčasnej dobe prevádzkuje čerpaciu stanicu (ČS), rozvodnú sieť a dodáva pitnú a úžitkovú vodu do hore uvedených obcí a do priemyselného areálu spol. Samsung. Pitnú a úžitkovú vodu je možné čerpať z troch vrtov, ktoré sú dostatočne dimenzované na požadovanú kapacitu. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti boli do dozornej rady v roku 2009 vymenovaní:

  • František OžvaldZdroj pitnej vody
  • Mgr. Marek Dubovský
  • MVDr. Stefan Rusenov
  • Jozefína Bočková
  • Viliam Benkovský

 

 

IČO: 36666149

DIČ: 2022235864

 

Hlásenie porúch:   +421 911 284 507

Konateľ spoločnosti: Ing. Kashif Butt (môžete sa obrátiť v prípade akýchkoľvek problémov)

Tel: +421905998147

Mail: butt@voderady.sk

 

Účtovníčka: Silvia Hanečáková (môžete sa obrátiť ohľadom faktúr)

Mail: mavos@voderady.sk

 

Odkaz na stránku MAVOS

 

Protokol o skúške vody z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva


 


3270463

Úvodná stránka